کانی پژوه میزان

مریم دغاغله

کانی پژوه میزان مریم دغاغله

سنگ و معدن زنجان

کانی پژوه میزان زنجان

مریم دغاغله زنجان

آزمایشگاه سنگ و کانی

مریم دغاغله کانی پژوه میزان زن

kani

کانی پژوه میزان


شرکت کانی پژوه میزان، در سال 1385 توسط خانم مریم دغاغله تاسیس شده است و از همان اول در زمینه های آزمایشگاه ، بازرسی و آموزشی فعالیت داشته است و دارد. این شرکت با ارگان های محیط زیست ، سازمان استاندارد ، گمرک و صنعت معدن تجارت همکاری های بسیاری دارد. از مهم ترین فعالیت ها می توان به آنالیز خاک و سنگ و محلول های شیمیایی ، پساب های صنعتی نمونه های زیست محیطی و ... و حتی آنالیز عناصر با ارزش مثل پلاتین پالادیوم و طلا و نقره ، تیتراسیون سنگ آهن ، کنسانتره آهن و گندله آهن و ... اشاره کرد.


دارای ایزو 9001 از DAKKS آلمان

دارای ایزو 17025 از سازمان تایید صلاحیت ایران (NACI)

دارای ایزو های 14001-1004-45001

عضویت در انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد استان زنجان

انجمن کشوری آزمایشگاههای همکار استاندارد

نظام مهندسی معدن زنجان

انجمن شرکت های فنی و مهندسی استان

عضوجامعه کنترل کیفیت استان زنجان

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت معدن و تجارت