کانی پژوه میزان

مریم دغاغله

کانی پژوه میزان مریم دغاغله

سنگ و معدن زنجان

کانی پژوه میزان زنجان

مریم دغاغله زنجان

آزمایشگاه سنگ و کانی

مریم دغاغله کانی پژوه میزان زن

دستگاه ها

دستگاه جذب اتمیک مدل Varian 280 FS

دستگاه جذب اتمیک مدل Varian200

آون کاوش مگا

PH متر و mV متر رومیزی HI2211

ترازو 5صفر مدل AND

ترازو 3صفر مدل AND

لامپ کاتدی


دستگاه ICP-OES واریان

دستگاه ICP-OES واریان ، تشخیص همزمان و تعیین مقدار اکثر عناصر در محلول ها با غلظت های مختلف از چند ppm تا صدها ppm را امکان پذیر می کند. طیف گسترده ای از نمونه های محیطی همچون سنگ ها، خاک، آب، گیاهان را برای تعیین غلظت عناصر موجود در آن ها می توان توسط این دستگاه تجزیه و تحلیل کرد.