کانی پژوه میزان

مریم دغاغله

کانی پژوه میزان مریم دغاغله

سنگ و معدن زنجان

کانی پژوه میزان زنجان

مریم دغاغله زنجان

آزمایشگاه سنگ و کانی

مریم دغاغله کانی پژوه میزان زن

خدمات

آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و دارای ISO 17025


این آزمایشگاه با در نظر گرفتن تمام پرتوکل ها قادر به انجام تمامی آنالیز های مربوط به خاک و سنگ و... می باشد.

تفاهم نامه با اداره استاندارد در ارتباط با بازرسی و نمونه برداری از کارخانه ها تولید سرب و روی استان


این آزمایشگاه با کادر مجرب و کارشناسان خبره قادر به انجام نمونه برداری از خاک و شمش و ..... می باشد.

قرارداد محیط زیست کارخانه ها


حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .
از این رو قراردادی مستلزم رعایت پروتکل ها جهت اطمینان از آسیب نرساندن به محیط زیست از سوی ما منعقد می شود .

آنالیز نمونه های صادرات و واردات


"صادرات" در بازرگانی به معنای انتقال کالا یا ارسال آن از محل مبدا به مقصد است. طبق تعریف اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران منظور از صادرات ، خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور مبدا همراه با رعایت قوانین و مقررات موجود است شرکت کانی پژوه میزان در خصوص صادرات شمش و خاک با گمرک ایران به صورت تمام وقت همکاری های لازم را انجام می دهد.